Časopis Cyklistika 1976

Časopis Cyklistika 1976

Časopis Cyklistika 1976

Dvanácté vydání časopisu Cyklistika z roku 1976. Vydává Československý svaz tělesné výchovy v nakladatelství Olympia. Časopis řídil odborný redaktor Josef Vančura s redakční radou.